202001.22
0
1

Schorsing tenuitvoerlegging van een vonnis: De Hoge Raad verschaft duidelijkheid!

Een rechterlijk vonnis kan, na betekening, ten uitvoer worden gelegd. Het instellen van een rechtsmiddel (bijv. hoger beroep) schorst de tenuitvoerlegging/executie, tenzij de betreffende uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. De partij ten laste van wie de tenuitvoerlegging dreigt of wordt aangevangen kan ofwel een executiegeschil aanhangig maken bij de Voorzieningenrechter en daarbij vorderen dat…

202001.22
0
0

Opzegging van twee langlopende overeenkomsten door corporatie… aannemer krijgt deksel op de neus

Uit het leven gegrepen: een aannemer voert al jaren reparatie-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uit voor een woningcorporatie. De opdrachten worden steeds los verstrekt via opdrachtbonnen. Daarnaast hebben partijen een “overeenkomst reparatieverzoeken” gesloten voor doorlopend uitvoeren van dagelijks onderhoud. Die overeenkomst liep oorspronkelijk een jaar en is tweemaal stilzwijgend verlengd. Medio 2013 schrijft de corporatie aan…