202011.24
0
2

Zekerheid van aangetekend mailen

Mijn collega Rob schreef in zijn blog al over het gebruik van de elektronische handtekening in de (rechts)praktijk. Hierna schrijf ik kort over een andere elektronische aangelegenheid, te weten: aangetekend mailen. Inleiding We leven in een digitaal tijdperk en correspondentie en communicatie verlopen hoofdzakelijk langs elektronische wegen. Mailen is de normaalste zaak van de wereld, het…

202011.24
0
1

Schriftelijkheidsvereiste geldt niet bij verkoop woonhuis door particulier aan vastgoedhandelaar

Art. 7:2 BW bepaalt dat in geval van de koop van een woning door een particuliere koper, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (=consument), deze overeenkomst schriftelijk – middels een koopakte – dient te zijn aangegaan. Dit schriftelijkheidsvereiste is in de wet opgenomen om de consument-koper te beschermen. Zolang er…

202011.24
0
3

Digitale handtekening niet altijd geldig

In de praktijk is men inmiddels behoorlijk vertrouwd met zogenaamde elektronische handtekeningen. De ontstane praktijk maakt het mogelijk dat (contract) stukken door meerdere partijen snel en efficiënt kunnen worden ondertekend, zonder tijdverlies door reizen van de ondertekenaars of door het rondsturen van de te ondertekenen stukken. Voor elektronische handtekeningen bestaan diverse diensten. Als deze diensten…