202102.25
0
7

Makelaars opgelet: stel verkoopinformatie van woningen zorgvuldig samen!

Eind vorig jaar heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gewezen, waarin zij zich heeft uitgelaten over de vraag welke waarde een koper mag hechten aan verkoopinformatie bij de uitleg van een koopovereenkomst. Koper in kwestie sloot in 2011 een koop-/aannemingsovereenkomst met een rechtsvoorganger van Woningbouwcorporatie Staedion inzake een woning met berging in de –…

202102.04
0
2

Huurkorting wegens coronacrisis in bodemzaak

Eind januari 2021 heeft de rechtbank Den Haag in een bodemprocedure uitspraak gedaan over de vraag of huurders recht hebben op huurvermindering tijdens verplichte (horeca)sluiting en over de periode waarin slechts beperkte exploitatie mogelijk was ten gevolge van COVID19-maatregelen. In eerdere rechtspraak is weliswaar al vaak geoordeeld dat (gedeeltelijke) huuropschorting gerechtvaardigd is, maar dit betrof…

202102.02
0
5

De coronacrisis: tegenvaller gelijkelijk verdelen?

Inmiddels is wel duidelijk dat rechters de coronacrisis  aanmerken als een  onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW. Dat de financiële pijn, die hiervan het gevolg is tussen contractspartijen verdeeld moet worden, wordt ook breed gedragen. De vraag hoe die pijn verdeeld moet worden tussen verhuurders en huurders is een interessante vraag. Het…