202105.11
0
2

Over verjaring en de grond van de buurman

Grensgeschillen tussen buren zijn aan de orde van de dag. Niet zelden blijkt grond die al jarenlang in gebruik is bij de ene buur op basis van kadastergegevens te behoren tot de grond van de andere buur. Hoe triviaal zo’n kwestie op het eerste gezicht mag lijken, er gaat een aantal fundamentele rechtsbeginselen achter schuil….

202105.11
0
3

Bron van geschillen: de overeengekomen bouwtijd

Partijen die een overeenkomst aangaan zullen daarin doorgaans afspraken opnemen over het tijdstip waarop de overeengekomen prestaties moeten worden nagekomen. Dat kan in de regel heel simpel: A levert uiterlijk op datum x en B betaalt binnen y dagen. In aannemingsovereenkomsten is dat ook mogelijk, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Bouwtijd wordt meestal…