202108.31
0
0

Niet langer ambtshalve toetsing van bezwaar- en beroepstermijn in eerdere fase

Ditmaal schrijf ik iets over een tamelijk formeel bestuursrechtelijk onderwerp, normaal gesproken iets buiten mijn comfort zone, maar interessant en belangrijk genoeg om te signaleren. Er is sinds juli 2021 sprake van een ommezwaai in de bestuursrechtspraak. In drie recente uitspraken hebben achtereenvolgens de Centrale Raad van Beroep, de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak…

202108.31
0
0

Heruitgifte erfpacht niet vanzelfsprekend

Tussen de Gemeente Schiedam en 1-2-3 Vastgoed was in geschil of de Gemeente Schiedam gehouden was tot heruitgifte van een beëindigd erfpachtrecht. In kort geding vorderde 1-2-3 Vastgoed onder meer de Gemeente Schiedam te gebieden het recht van erfpacht met terugwerkende kracht aan haar toe te kennen één en ander op straffe van verbeurte van…