HYS laat uw organisatie beter functioneren en neemt u werk uit handen. Kijk hieronder op welke gebieden wij adviezen geven, die we ook binnen uw bedrijf kunnen doorvoeren.

Ondernemingsrechtelijk advies

Zeker als uw onderneming groeit, zult u uw risico’s willen spreiden. Wij adviseren over het oprichten van entiteiten, over bestuursbesluiten, bestuursbenoemingen, intercompany relaties, onderlinge garanties en borgstellingen, groepsaansprakelijkheid en compliance vraagstukken

Overname van ondernemingen

HYS & Co. Advocaten heeft vele overnametrajecten begeleid. Van operationele bedrijven tot beleggingsportefeuilles, met en zonder financieringen, personeel, bijzondere vergunningen en contracten. Of u nu de verkoper of de koper bent, in elk stadium van een overname begeleiden wij u:

  • Voorafgaand aan en/of gedurende een overname adviseren we u over de risico’s, mogelijkheden en de beste structuur.
  • Tijdens het hele traject nemen we u en uw organisatie zoveel mogelijk werk uit handen, door te regelen dat de benodigde documenten tijdig, efficiënt en correct worden aangeleverd en geïmplementeerd.
  • Na een overname zorgen we er met de opgedane kennis voor dat de integratie (of afwikkeling) van het bedrijfsonderdeel vlot verloopt en onnodige risico’s worden vermeden.

Juridische organisatie

De partners van HYS hebben allen ooit aan het hoofd gestaan van juridische afdelingen in commerciële ondernemingen, overheid of woningcorporaties. Deze ervaring delen we graag met u, bijvoorbeeld door mee te denken over nut en noodzaak van de juridische functie binnen uw organisatie. En die functie vullen we voor u in, van klein tot groot, onder andere door:

  • Intern opleiden of bijscholen van reeds aanwezig personeel, door workshops of seminars
  • Interim-management
  • Opzetten van een volwaardige juridische afdeling. Daarbij hebben wij alle tools die u direct binnen uw organisatie kunt gebruiken. Denk aan risicomanagement-systemen, corporate housekeeping, gestandaardiseerde juridische (sjabloon)documenten, governance monitoring enzovoort.