HYS in bedrijf

HYS & Co. Advocaten laat uw organisatie beter functioneren en neemt u werk uit handen. HYS wordt ook regelmatig ingeschakeld als “flexibele schil”. Kijk hieronder hoe wij u kunnen helpen:

Ondernemingsrechtelijk advies

Zeker als uw onderneming groeit, zult u risico’s willen spreiden. Ons advies beperkt uw risico’s. Wij assisteren u bij het oprichten van entiteiten en adviseren onder meer over bestuursbesluiten, bestuur benoemingen, intercompany relaties, onderlinge garanties en borgstellingen, groepsaansprakelijkheid en compliance vraagstukken.

Fusies en overnames

HYS & Co. Advocaten heeft vele overnametrajecten begeleid. Van operationele bedrijven tot beleggingsportefeuilles, met en zonder financieringen, personeel, bijzondere vergunningen en contracten. Of u nu verkoper of koper bent, in elk stadium van een overname bieden wij begeleiding:

  • Voorafgaand aan en/of gedurende een overname adviseren we u over de risico’s, mogelijkheden en de beste structuur.
  • Tijdens het hele traject nemen we u en uw organisatie zoveel mogelijk werk uit handen, door ervoor te zorgen dat de benodigde documenten tijdig, efficiënt en correct worden aangeleverd en geïmplementeerd.
  • Na een overname zorgen we er met de opgedane kennis voor dat de integratie (of afwikkeling) van het bedrijfsonderdeel vlot verloopt en onnodige risico’s worden vermeden.
Flexibele schil

HYS & Co Advocaten wordt regelmatig ingezet als flexibele schil bij bedrijven en organisaties. Zie ons als uw ‘vaste’ bedrijfsjurist, die de organisatie en zaken goed kent, maar niet op de loonlijst staat. Wij werken zowel op project basis als conform vaste prijsafspraak.

Ook zijn wij werkzaam voor collega-advocatenkantoren, die behoefte hebben aan tijdelijke vervanging/uitbreiding. Dat kan in naam van het betreffende advocatenkantoor, maar ook onder onze vlag. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Ronald Hogewind.

Juridische organisatie

De partners van HYS zijn allen – in verschillende functies – werkzaam geweest bij juridische afdelingen in commerciële ondernemingen, overheid of woningcorporaties. Deze ervaring delen we graag met u, bijvoorbeeld door mee te denken over nut en noodzaak van de juridische functie binnen uw organisatie. En die functie vullen we voor u in, onder andere door:

  • Intern opleiden of bijscholen van reeds aanwezig personeel, door workshops of seminars
  • Interim-management
  • Opzetten van een volwaardige juridische afdeling. Daarbij hebben wij alle tools die u direct binnen uw organisatie kunt gebruiken. Denk aan risicomanagement-systemen, corporate housekeeping, gestandaardiseerde juridische (sjabloon)documenten, governance monitoring enzovoort.