202102.25
0
4

Makelaars opgelet: stel verkoopinformatie van woningen zorgvuldig samen!

Eind vorig jaar heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gewezen, waarin zij zich heeft uitgelaten over de vraag welke waarde een koper mag hechten aan verkoopinformatie bij de uitleg van een koopovereenkomst. Koper in kwestie sloot in 2011 een koop-/aannemingsovereenkomst met een rechtsvoorganger van Woningbouwcorporatie Staedion inzake een woning met berging in de –…

202102.04
0
2

Huurkorting wegens coronacrisis in bodemzaak

Eind januari 2021 heeft de rechtbank Den Haag in een bodemprocedure uitspraak gedaan over de vraag of huurders recht hebben op huurvermindering tijdens verplichte (horeca)sluiting en over de periode waarin slechts beperkte exploitatie mogelijk was ten gevolge van COVID19-maatregelen. In eerdere rechtspraak is weliswaar al vaak geoordeeld dat (gedeeltelijke) huuropschorting gerechtvaardigd is, maar dit betrof…

202102.02
0
5

De coronacrisis: tegenvaller gelijkelijk verdelen?

Inmiddels is wel duidelijk dat rechters de coronacrisis  aanmerken als een  onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW. Dat de financiële pijn, die hiervan het gevolg is tussen contractspartijen verdeeld moet worden, wordt ook breed gedragen. De vraag hoe die pijn verdeeld moet worden tussen verhuurders en huurders is een interessante vraag. Het…

202101.22
0
0

Wet toeristische verhuur van woonruimte

Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte van kracht geworden. Deze wet strekt ertoe uitwassen van toeristische verhuur aan te pakken middels wijziging van de Huisvestingswet 2014. Hierbij moet u denken aan de verhuur van uw woning als vakantiewoning via een verhuurplatform. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om maatregelen te…

202101.22
0
2

Makelaars U zijt gewaarschuwd!

Exoneratieclausules of disclaimers worden gebruikt om aansprakelijkheid te beperken of geheel uit te sluiten. Ook verkoopbrochures en koopcontracten betreffende woningen staan hier vaak bol van. Komt een makelaar onder de verplichte meetinstructie uit door in de verkoopdocumentatie op te nemen: “Wat u ziet, is wat u koopt”? In de kwestie die zich afspeelde bij het…

202101.22
0
6

Bouwteam; altijd feest (voor juristen althans)

In de bouw- en vastgoedpraktijk wordt regelmatig gebruik gemaakt van bouwteams. Deze zijn bedoeld om gelijktijdig ‘te rekenen en te tekenen’. Voor aannemers kan het aantrekkelijk zijn om mee te doen in bouwteams omdat daarmee de kans groter is dat er ook een bouwopdracht kan worden binnengesleept. Voor opdrachtgevers zijn bouwteams aantrekkelijk omdat er al tijdens het ontwerpproces blijkt of het ontwerp (goedkoper) uitvoerbaar is en wat de aanneemsom zal zijn. Bouwteamovereenkomsten zijn…

202011.24
0
1

Zekerheid van aangetekend mailen

Mijn collega Rob schreef in zijn blog al over het gebruik van de elektronische handtekening in de (rechts)praktijk. Hierna schrijf ik kort over een andere elektronische aangelegenheid, te weten: aangetekend mailen. Inleiding We leven in een digitaal tijdperk en correspondentie en communicatie verlopen hoofdzakelijk langs elektronische wegen. Mailen is de normaalste zaak van de wereld, het…

202011.24
0
1

Schriftelijkheidsvereiste geldt niet bij verkoop woonhuis door particulier aan vastgoedhandelaar

Art. 7:2 BW bepaalt dat in geval van de koop van een woning door een particuliere koper, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (=consument), deze overeenkomst schriftelijk – middels een koopakte – dient te zijn aangegaan. Dit schriftelijkheidsvereiste is in de wet opgenomen om de consument-koper te beschermen. Zolang er…

202011.24
0
1

Digitale handtekening niet altijd geldig

In de praktijk is men inmiddels behoorlijk vertrouwd met zogenaamde elektronische handtekeningen. De ontstane praktijk maakt het mogelijk dat (contract) stukken door meerdere partijen snel en efficiënt kunnen worden ondertekend, zonder tijdverlies door reizen van de ondertekenaars of door het rondsturen van de te ondertekenen stukken. Voor elektronische handtekeningen bestaan diverse diensten. Als deze diensten…

202010.29
0
0

Schending staatsteunregels terecht niet beloond

De Hoge Raad liet onlangs een uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden van 6 november 2018 in stand. Dit arrest van het Hof blijkt zeer interessant en relevant voor de vastgoed praktijk. Spaansen, een fabrikant van systeemvloeren, was al jaren in gesprek met de gemeente Harlingen over verkoop van een van zijn bedrijfslocaties ten behoeve…