202002.18
0
0

Bouwgarantieregelingen: volledige zekerheid?

Er zijn diverse bouwgarantieregelingen, zoals Woningborg, SWK en BouwGarant. Ook al verschillen deze onderling enigszins, ze beogen bescherming te bieden aan een koper van een nieuwbouwwoning tegen faillissement van het bouwbedrijf.  Onlangs is er een uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2019:12270) van de rechtbank Den Haag verschenen waarin duidelijk wordt dat deze zekerheid zo zijn grenzen kent. Kopers van…

202002.18
0
0

De nieuwe Wet franchise komt eraan!

Nederland telde in 2019 bijna 900 franchiseformules met in totaal ca. 34.000 franchisevestigingen. Samen zetten zij meer dan 56 miljard Euro om en bieden zij werkgelegenheid aan ca. 375.000 mensen. De franchise tak is dus een zeer belangrijke werkgever in Nederland en groeit nog steeds. Van nature bestaat er een zeker overwicht bij de franchisegever…

202002.18
0
0

HYS & Co. Advocaten bezoekt ook dit jaar MIPIM 2020

Van 10 tot 14 maart 2020 is HYS & Co. Advocaten (Rob, Ronald en Gerbrand) aanwezig op de MIPIM. Deze vastgoedbeurs is het belangrijkste vastgoedevenement ter wereld en wordt jaarlijks gehouden te Cannes. HYS & Co Advocaten is een niche kantoor dat zich voornamelijk bezighoudt met vastgoed en daaraan gerelateerde onderwerpen. Steeds vaker zijn wij…

202001.22
0
0

Schorsing tenuitvoerlegging van een vonnis: De Hoge Raad verschaft duidelijkheid!

Een rechterlijk vonnis kan, na betekening, ten uitvoer worden gelegd. Het instellen van een rechtsmiddel (bijv. hoger beroep) schorst de tenuitvoerlegging/executie, tenzij de betreffende uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. De partij ten laste van wie de tenuitvoerlegging dreigt of wordt aangevangen kan ofwel een executiegeschil aanhangig maken bij de Voorzieningenrechter en daarbij vorderen dat…

202001.22
0
0

Opzegging van twee langlopende overeenkomsten door corporatie… aannemer krijgt deksel op de neus

Uit het leven gegrepen: een aannemer voert al jaren reparatie-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uit voor een woningcorporatie. De opdrachten worden steeds los verstrekt via opdrachtbonnen. Daarnaast hebben partijen een “overeenkomst reparatieverzoeken” gesloten voor doorlopend uitvoeren van dagelijks onderhoud. Die overeenkomst liep oorspronkelijk een jaar en is tweemaal stilzwijgend verlengd. Medio 2013 schrijft de corporatie aan…

201912.03
0
0

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor vochtschade in ROZ-contracten

Door regen, door overstroming of door gesprongen leidingen kan makkelijk vochtschade aan inventaris en voorraad in gehuurde ruimtes ontstaan. In oudere versies van de ROZ-modellen winkelruimte en kantoorruimte was hiervoor een uitsluiting van aansprakelijkheid voor de verhuurder opgenomen. Deze exoneratie zorgt nog regelmatig voor discussies. Water zoekt altijd het laagste punt, dus dit is vooral…

201912.03
0
0

‘Slim’ opzetje van huurster komt haar duur te staan

Op 25 september jl. schreef mijn collega Rob van Duivenboden over een arrest van het Gerechtshof  Amsterdam waarin de huurder van woonruimte werd veroordeeld tot afdracht van de winst die hij met onderverhuur had verdiend. De onderverhuur was niet conform de afspraken in de huurovereenkomsten geschied, waardoor sprake was van een toerekenbare tekortkoming in de…

201912.03
0
0

Koper mag overeengekomen termijn overschrijden

Gebrekkig communicerende makelaar: termijn voor inroepen door kopers van een ontbindende voorwaarde wordt verlengd zonder toestemming of medeweten van de verkopers. Zomaar een zaak uit het leven gegrepen. In deze zaak moesten de verkopers van een appartement dulden dat een te laat gedaan beroep van de kopers op een ontbindende voorwaarde toch geldig is. Daardoor…

201910.29
0
0

Regulering van middenhuur: hoe ver mag dat gaan?

Gemeenten ontwikkelen in toenemende mate actieplannen om middenhuur te stimuleren. Een van de middelen is het opleggen van nadere eisen in overeenkomsten die zij met vastgoedpartijen aangaan. Wanneer kan een gemeente zoiets via een overeenkomst afdwingen en wanneer stuit dat op de grenzen van haar bevoegdheid? Daarover gaat deze blog.  Het middenhuursegment betreft huurwoningen met een huur tussen EUR 720 (de…

201910.29
0
0

Onvoorziene omstandigheden bieden soms echt uitkomst!

In september van dit jaar is er een interessante uitspraak van het Gerechtshof Den Haag uit 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat een overeenkomst om in onderhandeling te treden over de bouw van 240 woningen door de opdrachtgever kon worden afgebroken omdat er sprake was van onvoorziene omstandigheden. Het komt maar zelden voor dat als de…