201909.10
0
0

Label C per 1 januari 2023: de schrik van veel verhuurder en huurders van kantoorruimte

Eind 2015 hebben maar liefst 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waaronder Nederland. Vooruitlopend hierop was reeds in 2013 in Nederland het Energieakkoord gesloten tussen meer dan 40 partijen, waaronder de Rijksoverheid. Op grond van de doelstellingen in het Energie akkoord, dienen concrete maatregelen te worden genomen, waaronder de maatregel dat uiterlijk in 2023…

201908.20
0
2

Slaat het Hof Arnhem – Leeuwarden dit keer de plank mis? De tijd zal het leren…

Op 28 mei 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden uitspraak gedaan in de zaak Ahold / Weernekers (voorheen: Flevoland Invest). In dit arrest is de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Midden – Nederland, locatie Lelystad van 29 maart 2017, waarin Ahold (huurder) in haar verzoek tot huurprijsaanpassing (huurverlaging) van het oorspronkelijk gehuurde…

201908.10
0
0

Geldt een voor een uitbreiding van het gehuurde overeengekomen extra huurprijs als een nadere huurprijsvaststelling?

Op grond van art. 7:303 lid 1 BW kan bij 290-bedrijfsruimte een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd: (a) bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van deze overeengekomen duur en (b) in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of…