201909.25
0
2

Kan verhuurder verdienen aan illegale onderverhuur?

Er is weer een uitspraak verschenen over sancties die de verhuurder heeft tegen illegale onderverhuur. Deze uitspraak van het Hof Amsterdam ging over onderverhuur ten behoeve van bed & breakfast en de verplichting van de huurder om de daarmee verkregen inkomsten af te dragen. Op de huurovereenkomst in kwestie waren de algemene bepalingen ROZ (versie…

201909.10
0
0

Label C per 1 januari 2023: de schrik van veel verhuurder en huurders van kantoorruimte

Eind 2015 hebben maar liefst 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waaronder Nederland. Vooruitlopend hierop was reeds in 2013 in Nederland het Energieakkoord gesloten tussen meer dan 40 partijen, waaronder de Rijksoverheid. Op grond van de doelstellingen in het Energie akkoord, dienen concrete maatregelen te worden genomen, waaronder de maatregel dat uiterlijk in 2023…