202104.26
0
0

De invloed van TVL op huurkorting

Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, sector kanton, locatie Enschede, een interessant vonnis in kort geding gewezen. Hierin wordt de ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet bij de omzet betrokken, maar bij de hoogte van de huur. Uitspraak In dit vonnis van 8 april 2021 overweegt de voorzieningenrechter onder meer – zie ook…

202104.14
0
0

Beleggers, let op…. “Wet eerlijke huur” komt eraan!

Op 17 maart jl. hadden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Groen Links deed ook weer mee en Paul Smeulders was als achtste op de kieslijst geplaatst. Helaas voor Groen Links was zij één van de grote verliezers van deze verkiezingen. De partij zakte van 14 naar 8 zetels in de Tweede Kamer. Smeulders dacht erbij…

202103.25
0
0

NOW niet, TVL wel bij vaststelling omzet

Eerder besprak ik al twee bodemzaken waarin huurvermindering wegens de coronacrisis centraal stond. De blogs kunt u hier vinden: “Huurkorting wegens coronacrisis in bodemzaak” en “De coronacrisis: tegenvaller gelijkelijk verdelen?” Uit die uitspraken blijkt onder meer dat als het omzetverlies vaststaat ten gevolge van de coronacrisis en door huurder inzicht is verschaft in de objectieve…

202103.25
0
3

It ain’t over till the fat lady sings…….

Indien een verkoper en koper van vastgoed beide bedrijfsmatig handelen, geldt het schriftelijkheidsvereiste niet. De koopovereenkomst komt dan reeds (ook mondeling) tot stand als er overeenstemming is met betrekking tot de essentiële punten van de transactie, zoals object, prijs, leveringsdatum of andere voor partijen essentiële onderdelen van de koop. Het Hof Amsterdam heeft onlangs een…

202102.25
0
7

Makelaars opgelet: stel verkoopinformatie van woningen zorgvuldig samen!

Eind vorig jaar heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gewezen, waarin zij zich heeft uitgelaten over de vraag welke waarde een koper mag hechten aan verkoopinformatie bij de uitleg van een koopovereenkomst. Koper in kwestie sloot in 2011 een koop-/aannemingsovereenkomst met een rechtsvoorganger van Woningbouwcorporatie Staedion inzake een woning met berging in de –…

202102.04
0
2

Huurkorting wegens coronacrisis in bodemzaak

Eind januari 2021 heeft de rechtbank Den Haag in een bodemprocedure uitspraak gedaan over de vraag of huurders recht hebben op huurvermindering tijdens verplichte (horeca)sluiting en over de periode waarin slechts beperkte exploitatie mogelijk was ten gevolge van COVID19-maatregelen. In eerdere rechtspraak is weliswaar al vaak geoordeeld dat (gedeeltelijke) huuropschorting gerechtvaardigd is, maar dit betrof…

202102.02
0
5

De coronacrisis: tegenvaller gelijkelijk verdelen?

Inmiddels is wel duidelijk dat rechters de coronacrisis  aanmerken als een  onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW. Dat de financiële pijn, die hiervan het gevolg is tussen contractspartijen verdeeld moet worden, wordt ook breed gedragen. De vraag hoe die pijn verdeeld moet worden tussen verhuurders en huurders is een interessante vraag. Het…

202101.22
0
0

Wet toeristische verhuur van woonruimte

Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte van kracht geworden. Deze wet strekt ertoe uitwassen van toeristische verhuur aan te pakken middels wijziging van de Huisvestingswet 2014. Hierbij moet u denken aan de verhuur van uw woning als vakantiewoning via een verhuurplatform. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om maatregelen te…

202011.24
0
1

Zekerheid van aangetekend mailen

Mijn collega Rob schreef in zijn blog al over het gebruik van de elektronische handtekening in de (rechts)praktijk. Hierna schrijf ik kort over een andere elektronische aangelegenheid, te weten: aangetekend mailen. Inleiding We leven in een digitaal tijdperk en correspondentie en communicatie verlopen hoofdzakelijk langs elektronische wegen. Mailen is de normaalste zaak van de wereld, het…

202011.24
0
1

Schriftelijkheidsvereiste geldt niet bij verkoop woonhuis door particulier aan vastgoedhandelaar

Art. 7:2 BW bepaalt dat in geval van de koop van een woning door een particuliere koper, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (=consument), deze overeenkomst schriftelijk – middels een koopakte – dient te zijn aangegaan. Dit schriftelijkheidsvereiste is in de wet opgenomen om de consument-koper te beschermen. Zolang er…