202007.02
0
0

Aansprakelijkheid voor opstallen, bezitter of bedrijfsmatig gebruiker?

Artikel 6:174 vestigt een risico-aansprakelijkheid voor de bezitter van een opstal. Art. 6:181 BW vormt daarop een uitzondering: indien de gevaarlijke opstal wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid niet op de bezitter, maar op de bedrijfsmatig gebruiker. Wie kan worden aangemerkt als bedrijfsmatig gebruiker? Er is brand ontstaan in…

202007.02
0
0

Bouwbedrijf failliet. Bouw door ander bedrijf overgenomen, maar curator wil evengoed geld zien

Een afbouwwaarborg van een garantie-instituut biedt zekerheid bij faillissement van een aannemer. Maar wat nu als de curator van de failliete aannemer vindt dat hij nog geld van jou (als koper) krijgt? Dat gebeurde in deze casus. Een interessant geval waarin aspecten van bouwrecht, faillissementsrecht en verzekeringsrecht samenkwamen. Een aannemer heeft opdracht gekregen voor de…

202007.02
0
0

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten verlengd….. begrijpt u het nog?

De corona pandemie raakt iedereen in de wereld, dus ook Nederland. Daar de corona besmettingen begin maart 2020 een grote vlucht namen, was de Nederlandse overheid genoodzaakt maatregelen te treffen (intelligente lockdown) om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Sinds 11 mei worden de beperkingen gefaseerd verlicht, maar we zijn nog niet terug…

202006.03
0
0

Rechter kwalificeert Corona-crisis als onvoorziene omstandigheid en “huurrechtelijk” gebrek!

Doordat de overheid alle evenementen tot 1 september 2020 heeft verboden, mag Vitesse het door haar gehuurde “Gelredome stadion” te Arnhem niet meer gebruiken. De eigenaar wil echter wel dat zij 100% huur blijft doorbetalen, waarop Vitesse via een kort geding huurvermindering tracht te realiseren.  De voorzieningenrechter van de sector kanton van de rechtbank Gelderland…

202006.03
0
0

Hoge Raad vernietigt opmerkelijke uitspraak Hof Amsterdam inzake servicekosten

Servicekosten en de afrekening daarvan zijn in de huurrechtpraktijk een voortdurende bron van discussies. Zo is het de vraag of het toegestaan is om een vast bedrag (niet-verrekenbaar) aan servicekosten te rekenen, zonder rekening te houden met de  daadwerkelijk gemaakte kosten. Bij  woningen in de sociale sector kunnen vaste bedragen worden getoetst door de Huurcommissie,…

202006.03
0
0

Monddood, en tóch recht van spreken

Regelmatig worden in de vastgoedpraktijk partijen monddood gemaakt. Vrijwillig, wel te verstaan, als onderdeel van een lucratieve vastgoedtransactie. De ene partij verplicht zich jegens de andere om geen bestuursrechtelijke bezwaren in te dienen tegen toekomstige ontwikkelingen of tegen een bestaande situatie. Denk aan het handhaven van een bedrijfsfunctie of de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk. Over…

202005.08
0
0

De Coronacrisis en huurrecht woonruimte

Begin dit jaar vernamen wij dat er een nieuw – gemeen – virus in China was geïdentificeerd. Voor dat wij er erg in hadden, bereikte dit virus ook Nederland. Sinds 11 maart 2020 is zelfs sprake van een pandemie. Kort daarna besloot de Nederlandse overheid vergaande maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van het…

202005.08
0
0

Een snelle uitspraak in een bouwzaak, het kán dus wel!

De rechter komt in consumentengeschillen in (ver)bouwzaken doorgaans te laat. De rechter zou moeten komen op het moment dat de opdrachtnemer nog in de woning bezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. Het werk in geschil is dan nog onveranderd zichtbaar voor de rechter en de ingeschakelde deskundige en oplossingen kunnen ter plaatse…

202003.25
0
0

Levert de Corona-crisis overmacht op?

Er leven momenteel veel vragen over de nakoming van lopende (commerciële) contracten, in het licht van de Corona-crisis. Het uitgangspunt is natuurlijk dat aangegane verplichtingen nagekomen moeten worden. Kan een contractspartij zich beroepen op overmacht gezien de Coronacrisis? De uitbraak van het virus levert op zichzelf nog geen overmacht op. Daarvan kan alleen sprake zijn…

202003.20
0
0

Corona, huurrecht en onvoorziene omstandigheden

COVID-19: een bijzondere crisis die bijzondere maatregelen rechtvaardigt.  Advies aan huurders en verhuurders bij problemen door de Coronacrisis: communiceer in een vroeg stadium, heronderhandel en hou rekening met de redelijke belangen van de andere partij. En vertrouw niet te gemakkelijk op die paar gunstige bepalingen in het huurcontract. Hoe zit dat juridisch? Coronacrisis Een crisis…