202008.26
0
0

Warmtelevering aan huurders: huurrecht versus investeren in collectieve installaties?

Er is weer nieuws in de discussie over welke kosten verhuurders aan huurders via de servicekosten in rekening mogen brengen voor de levering van warmte. In het Acantus arrest uit 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een verhuurder alleen kosten van warmteverbruik aan huurders in rekening mag brengen via de servicekosten. Andere kosten, de…

202008.26
0
0

Eerste vonnis in bodemprocedure: corona is onvoorziene omstandigheid, maar toch geen aanpassing van de huurovereenkomst

Op 7 augustus 2020 heeft de kantonrechter te Rotterdam voor de eerste keer een vonnis gewezen in een bodemprocedure waar de vraag aan de orde kwam of de corona-crisis een onvoorziene omstandigheid is en zo ja, waartoe dit  in het voorliggende geval zou moeten leiden. Wat waren de feiten? Op 3 februari 2020 hebben partijen…

202008.06
0
0

De Wet franchise komt eraan!

Medio juni 2020 is de Tweede Kamer met algemene stemmen akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet franchise. De Eerste kamer heeft het voorstel op 30 juni 2020 als hamerstuk afgedaan, waarna de nieuwe wet op 15 juli is gepubliceerd. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2021 in werking treedt. De Wet…

202007.02
0
0

Aansprakelijkheid voor opstallen, bezitter of bedrijfsmatig gebruiker?

Artikel 6:174 vestigt een risico-aansprakelijkheid voor de bezitter van een opstal. Art. 6:181 BW vormt daarop een uitzondering: indien de gevaarlijke opstal wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid niet op de bezitter, maar op de bedrijfsmatig gebruiker. Wie kan worden aangemerkt als bedrijfsmatig gebruiker? Er is brand ontstaan in…

202007.02
0
0

Bouwbedrijf failliet. Bouw door ander bedrijf overgenomen, maar curator wil evengoed geld zien

Een afbouwwaarborg van een garantie-instituut biedt zekerheid bij faillissement van een aannemer. Maar wat nu als de curator van de failliete aannemer vindt dat hij nog geld van jou (als koper) krijgt? Dat gebeurde in deze casus. Een interessant geval waarin aspecten van bouwrecht, faillissementsrecht en verzekeringsrecht samenkwamen. Een aannemer heeft opdracht gekregen voor de…

202007.02
0
0

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten verlengd….. begrijpt u het nog?

De corona pandemie raakt iedereen in de wereld, dus ook Nederland. Daar de corona besmettingen begin maart 2020 een grote vlucht namen, was de Nederlandse overheid genoodzaakt maatregelen te treffen (intelligente lockdown) om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Sinds 11 mei worden de beperkingen gefaseerd verlicht, maar we zijn nog niet terug…

202006.03
0
0

Rechter kwalificeert Corona-crisis als onvoorziene omstandigheid en “huurrechtelijk” gebrek!

Doordat de overheid alle evenementen tot 1 september 2020 heeft verboden, mag Vitesse het door haar gehuurde “Gelredome stadion” te Arnhem niet meer gebruiken. De eigenaar wil echter wel dat zij 100% huur blijft doorbetalen, waarop Vitesse via een kort geding huurvermindering tracht te realiseren.  De voorzieningenrechter van de sector kanton van de rechtbank Gelderland…

202006.03
0
0

Hoge Raad vernietigt opmerkelijke uitspraak Hof Amsterdam inzake servicekosten

Servicekosten en de afrekening daarvan zijn in de huurrechtpraktijk een voortdurende bron van discussies. Zo is het de vraag of het toegestaan is om een vast bedrag (niet-verrekenbaar) aan servicekosten te rekenen, zonder rekening te houden met de  daadwerkelijk gemaakte kosten. Bij  woningen in de sociale sector kunnen vaste bedragen worden getoetst door de Huurcommissie,…

202006.03
0
0

Monddood, en tóch recht van spreken

Regelmatig worden in de vastgoedpraktijk partijen monddood gemaakt. Vrijwillig, wel te verstaan, als onderdeel van een lucratieve vastgoedtransactie. De ene partij verplicht zich jegens de andere om geen bestuursrechtelijke bezwaren in te dienen tegen toekomstige ontwikkelingen of tegen een bestaande situatie. Denk aan het handhaven van een bedrijfsfunctie of de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk. Over…

202005.08
0
0

De Coronacrisis en huurrecht woonruimte

Begin dit jaar vernamen wij dat er een nieuw – gemeen – virus in China was geïdentificeerd. Voor dat wij er erg in hadden, bereikte dit virus ook Nederland. Sinds 11 maart 2020 is zelfs sprake van een pandemie. Kort daarna besloot de Nederlandse overheid vergaande maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van het…