201912.03
0
0

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor vochtschade in ROZ-contracten

Door regen, door overstroming of door gesprongen leidingen kan makkelijk vochtschade aan inventaris en voorraad in gehuurde ruimtes ontstaan. In oudere versies van de ROZ-modellen winkelruimte en kantoorruimte was hiervoor een uitsluiting van aansprakelijkheid voor de verhuurder opgenomen. Deze exoneratie zorgt nog regelmatig voor discussies. Water zoekt altijd het laagste punt, dus dit is vooral…

201912.03
0
0

‘Slim’ opzetje van huurster komt haar duur te staan

Op 25 september jl. schreef mijn collega Rob van Duivenboden over een arrest van het Gerechtshof  Amsterdam waarin de huurder van woonruimte werd veroordeeld tot afdracht van de winst die hij met onderverhuur had verdiend. De onderverhuur was niet conform de afspraken in de huurovereenkomsten geschied, waardoor sprake was van een toerekenbare tekortkoming in de…

201912.03
0
0

Koper mag overeengekomen termijn overschrijden

Gebrekkig communicerende makelaar: termijn voor inroepen door kopers van een ontbindende voorwaarde wordt verlengd zonder toestemming of medeweten van de verkopers. Zomaar een zaak uit het leven gegrepen. In deze zaak moesten de verkopers van een appartement dulden dat een te laat gedaan beroep van de kopers op een ontbindende voorwaarde toch geldig is. Daardoor…