202011.24
0
1

Schriftelijkheidsvereiste geldt niet bij verkoop woonhuis door particulier aan vastgoedhandelaar

Art. 7:2 BW bepaalt dat in geval van de koop van een woning door een particuliere koper, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (=consument), deze overeenkomst schriftelijk – middels een koopakte – dient te zijn aangegaan. Dit schriftelijkheidsvereiste is in de wet opgenomen om de consument-koper te beschermen. Zolang er…

202011.24
0
3

Digitale handtekening niet altijd geldig

In de praktijk is men inmiddels behoorlijk vertrouwd met zogenaamde elektronische handtekeningen. De ontstane praktijk maakt het mogelijk dat (contract) stukken door meerdere partijen snel en efficiënt kunnen worden ondertekend, zonder tijdverlies door reizen van de ondertekenaars of door het rondsturen van de te ondertekenen stukken. Voor elektronische handtekeningen bestaan diverse diensten. Als deze diensten…

202007.02
0
0

Bouwbedrijf failliet. Bouw door ander bedrijf overgenomen, maar curator wil evengoed geld zien

Een afbouwwaarborg van een garantie-instituut biedt zekerheid bij faillissement van een aannemer. Maar wat nu als de curator van de failliete aannemer vindt dat hij nog geld van jou (als koper) krijgt? Dat gebeurde in deze casus. Een interessant geval waarin aspecten van bouwrecht, faillissementsrecht en verzekeringsrecht samenkwamen. Een aannemer heeft opdracht gekregen voor de…

201912.03
0
0

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor vochtschade in ROZ-contracten

Door regen, door overstroming of door gesprongen leidingen kan makkelijk vochtschade aan inventaris en voorraad in gehuurde ruimtes ontstaan. In oudere versies van de ROZ-modellen winkelruimte en kantoorruimte was hiervoor een uitsluiting van aansprakelijkheid voor de verhuurder opgenomen. Deze exoneratie zorgt nog regelmatig voor discussies. Water zoekt altijd het laagste punt, dus dit is vooral…

201912.03
0
0

‘Slim’ opzetje van huurster komt haar duur te staan

Op 25 september jl. schreef mijn collega Rob van Duivenboden over een arrest van het Gerechtshof  Amsterdam waarin de huurder van woonruimte werd veroordeeld tot afdracht van de winst die hij met onderverhuur had verdiend. De onderverhuur was niet conform de afspraken in de huurovereenkomsten geschied, waardoor sprake was van een toerekenbare tekortkoming in de…

201912.03
0
0

Koper mag overeengekomen termijn overschrijden

Gebrekkig communicerende makelaar: termijn voor inroepen door kopers van een ontbindende voorwaarde wordt verlengd zonder toestemming of medeweten van de verkopers. Zomaar een zaak uit het leven gegrepen. In deze zaak moesten de verkopers van een appartement dulden dat een te laat gedaan beroep van de kopers op een ontbindende voorwaarde toch geldig is. Daardoor…