202003.20
0
0

Corona, huurrecht en onvoorziene omstandigheden

COVID-19: een bijzondere crisis die bijzondere maatregelen rechtvaardigt.  Advies aan huurders en verhuurders bij problemen door de Coronacrisis: communiceer in een vroeg stadium, heronderhandel en hou rekening met de redelijke belangen van de andere partij. En vertrouw niet te gemakkelijk op die paar gunstige bepalingen in het huurcontract. Hoe zit dat juridisch? Coronacrisis Een crisis…

202003.17
0
0

Q&A bouw- en vastgoedrecht inzake COVID-19

1. Heeft een aannemer recht op bouwtijdverlenging in geval van een UAV contract?  Antwoord: als de reden waarom de aannemer niet op tijd kan nakomen in duidelijk verband staat met de maatregelen in het kader van Covid 19 / Corona, dan biedt par. 8 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (de UAV) een aantal bepalingen op grond waarvan de aannemer recht kan hebben op…

202003.17
0
0

Q&A huurrecht inzake COVID – 19

Op last van de overheid heeft de huurder zijn horeca ruimte moeten sluiten. Heeft de huurder nu recht op huurvermindering/korting?  Antwoord: Op grond van de wet heeft een huurder recht op huurvermindering/korting, indien sprake is van een gebrek. Van een gebrek is sprake indien het huurgenot van de huurder verminderd is door een staat of eigenschap van het gehuurde of andere niet aan de…

202003.17
0
0

Covid 19 / Corona

Sinds enige tijd krijgen wij binnen onze vakgebieden vragen over de gevolgen van de COVID-19 / Corona pandemie. Omzet is spontaan weggevallen en overheden in binnen- en buitenland hebben verstrekkende restricties uitgevaardigd. Afgelopen zondag heeft de Nederlandse overheid vergaande maatregelen genomen door onder meer eet- en drinkgelegenheden, sportscholen, scholen, bioscopen etc. te sluiten. De impact op eenieder is groot en meerdere partijen kunnen hierdoor afspraken niet meer nakomen…

202002.18
0
0

Bouwgarantieregelingen: volledige zekerheid?

Er zijn diverse bouwgarantieregelingen, zoals Woningborg, SWK en BouwGarant. Ook al verschillen deze onderling enigszins, ze beogen bescherming te bieden aan een koper van een nieuwbouwwoning tegen faillissement van het bouwbedrijf.  Onlangs is er een uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2019:12270) van de rechtbank Den Haag verschenen waarin duidelijk wordt dat deze zekerheid zo zijn grenzen kent. Kopers van…

202002.18
0
0

De nieuwe Wet franchise komt eraan!

Nederland telde in 2019 bijna 900 franchiseformules met in totaal ca. 34.000 franchisevestigingen. Samen zetten zij meer dan 56 miljard Euro om en bieden zij werkgelegenheid aan ca. 375.000 mensen. De franchise tak is dus een zeer belangrijke werkgever in Nederland en groeit nog steeds. Van nature bestaat er een zeker overwicht bij de franchisegever…

202001.22
0
0

Schorsing tenuitvoerlegging van een vonnis: De Hoge Raad verschaft duidelijkheid!

Een rechterlijk vonnis kan, na betekening, ten uitvoer worden gelegd. Het instellen van een rechtsmiddel (bijv. hoger beroep) schorst de tenuitvoerlegging/executie, tenzij de betreffende uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. De partij ten laste van wie de tenuitvoerlegging dreigt of wordt aangevangen kan ofwel een executiegeschil aanhangig maken bij de Voorzieningenrechter en daarbij vorderen dat…

202001.22
0
0

Opzegging van twee langlopende overeenkomsten door corporatie… aannemer krijgt deksel op de neus

Uit het leven gegrepen: een aannemer voert al jaren reparatie-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uit voor een woningcorporatie. De opdrachten worden steeds los verstrekt via opdrachtbonnen. Daarnaast hebben partijen een “overeenkomst reparatieverzoeken” gesloten voor doorlopend uitvoeren van dagelijks onderhoud. Die overeenkomst liep oorspronkelijk een jaar en is tweemaal stilzwijgend verlengd. Medio 2013 schrijft de corporatie aan…

201912.03
0
0

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor vochtschade in ROZ-contracten

Door regen, door overstroming of door gesprongen leidingen kan makkelijk vochtschade aan inventaris en voorraad in gehuurde ruimtes ontstaan. In oudere versies van de ROZ-modellen winkelruimte en kantoorruimte was hiervoor een uitsluiting van aansprakelijkheid voor de verhuurder opgenomen. Deze exoneratie zorgt nog regelmatig voor discussies. Water zoekt altijd het laagste punt, dus dit is vooral…