Verhuur middels tijdelijke huurcontracten wordt aan banden gelegd