201910.29
0
0

Regulering van middenhuur: hoe ver mag dat gaan?

Gemeenten ontwikkelen in toenemende mate actieplannen om middenhuur te stimuleren. Een van de middelen is het opleggen van nadere eisen in overeenkomsten die zij met vastgoedpartijen aangaan. Wanneer kan een gemeente zoiets via een overeenkomst afdwingen en wanneer stuit dat op de grenzen van haar bevoegdheid? Daarover gaat deze blog.  Het middenhuursegment betreft huurwoningen met een huur tussen EUR 720 (de…

201910.29
0
0

Onvoorziene omstandigheden bieden soms echt uitkomst!

In september van dit jaar is er een interessante uitspraak van het Gerechtshof Den Haag uit 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat een overeenkomst om in onderhandeling te treden over de bouw van 240 woningen door de opdrachtgever kon worden afgebroken omdat er sprake was van onvoorziene omstandigheden. Het komt maar zelden voor dat als de…

201910.15
0
0

Goedkeuring afwijkend beding ook na meer dan 10 jaar mogelijk

Bij arrest van 16 juli 2019 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat een verzoek tot goedkeuring van een afwijkend beding in de huurovereenkomst van winkelruimte ook toewijsbaar is 10 jaren na het sluiten van de overeenkomst, waarin het beding is opgenomen. Dat was al vaste jurisprudentie, maar in het onderhavige geval meende de huurder –…