202105.11
0
3

Bron van geschillen: de overeengekomen bouwtijd

Partijen die een overeenkomst aangaan zullen daarin doorgaans afspraken opnemen over het tijdstip waarop de overeengekomen prestaties moeten worden nagekomen. Dat kan in de regel heel simpel: A levert uiterlijk op datum x en B betaalt binnen y dagen. In aannemingsovereenkomsten is dat ook mogelijk, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Bouwtijd wordt meestal…

202102.02
0
5

De coronacrisis: tegenvaller gelijkelijk verdelen?

Inmiddels is wel duidelijk dat rechters de coronacrisis  aanmerken als een  onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW. Dat de financiële pijn, die hiervan het gevolg is tussen contractspartijen verdeeld moet worden, wordt ook breed gedragen. De vraag hoe die pijn verdeeld moet worden tussen verhuurders en huurders is een interessante vraag. Het…

202101.22
0
0

Wet toeristische verhuur van woonruimte

Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte van kracht geworden. Deze wet strekt ertoe uitwassen van toeristische verhuur aan te pakken middels wijziging van de Huisvestingswet 2014. Hierbij moet u denken aan de verhuur van uw woning als vakantiewoning via een verhuurplatform. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om maatregelen te…

202101.22
0
2

Makelaars U zijt gewaarschuwd!

Exoneratieclausules of disclaimers worden gebruikt om aansprakelijkheid te beperken of geheel uit te sluiten. Ook verkoopbrochures en koopcontracten betreffende woningen staan hier vaak bol van. Komt een makelaar onder de verplichte meetinstructie uit door in de verkoopdocumentatie op te nemen: “Wat u ziet, is wat u koopt”? In de kwestie die zich afspeelde bij het…

202101.22
0
6

Bouwteam; altijd feest (voor juristen althans)

In de bouw- en vastgoedpraktijk wordt regelmatig gebruik gemaakt van bouwteams. Deze zijn bedoeld om gelijktijdig ‘te rekenen en te tekenen’. Voor aannemers kan het aantrekkelijk zijn om mee te doen in bouwteams omdat daarmee de kans groter is dat er ook een bouwopdracht kan worden binnengesleept. Voor opdrachtgevers zijn bouwteams aantrekkelijk omdat er al tijdens het ontwerpproces blijkt of het ontwerp (goedkoper) uitvoerbaar is en wat de aanneemsom zal zijn. Bouwteamovereenkomsten zijn…

202010.01
0
0

Waarschuwingsplicht aannemer: hoe zat het ook alweer?

Een aannemer is bij het aangaan of bij het uitvoeren van een aannemingsovereenkomst verplicht om de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever en voor fouten en gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsopdrachten. Deze waarschuwingsplicht is opgenomen in…

202007.02
0
0

Bouwbedrijf failliet. Bouw door ander bedrijf overgenomen, maar curator wil evengoed geld zien

Een afbouwwaarborg van een garantie-instituut biedt zekerheid bij faillissement van een aannemer. Maar wat nu als de curator van de failliete aannemer vindt dat hij nog geld van jou (als koper) krijgt? Dat gebeurde in deze casus. Een interessant geval waarin aspecten van bouwrecht, faillissementsrecht en verzekeringsrecht samenkwamen. Een aannemer heeft opdracht gekregen voor de…

202007.02
0
0

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten verlengd….. begrijpt u het nog?

De corona pandemie raakt iedereen in de wereld, dus ook Nederland. Daar de corona besmettingen begin maart 2020 een grote vlucht namen, was de Nederlandse overheid genoodzaakt maatregelen te treffen (intelligente lockdown) om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Sinds 11 mei worden de beperkingen gefaseerd verlicht, maar we zijn nog niet terug…

202003.17
0
0

Covid 19 / Corona

Sinds enige tijd krijgen wij binnen onze vakgebieden vragen over de gevolgen van de COVID-19 / Corona pandemie. Omzet is spontaan weggevallen en overheden in binnen- en buitenland hebben verstrekkende restricties uitgevaardigd. Afgelopen zondag heeft de Nederlandse overheid vergaande maatregelen genomen door onder meer eet- en drinkgelegenheden, sportscholen, scholen, bioscopen etc. te sluiten. De impact op eenieder is groot en meerdere partijen kunnen hierdoor afspraken niet meer nakomen…

202002.18
0
0

Bouwgarantieregelingen: volledige zekerheid?

Er zijn diverse bouwgarantieregelingen, zoals Woningborg, SWK en BouwGarant. Ook al verschillen deze onderling enigszins, ze beogen bescherming te bieden aan een koper van een nieuwbouwwoning tegen faillissement van het bouwbedrijf.  Onlangs is er een uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2019:12270) van de rechtbank Den Haag verschenen waarin duidelijk wordt dat deze zekerheid zo zijn grenzen kent. Kopers van…