202010.01
0
0

Waarschuwingsplicht aannemer: hoe zat het ook alweer?

Een aannemer is bij het aangaan of bij het uitvoeren van een aannemingsovereenkomst verplicht om de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever en voor fouten en gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsopdrachten. Deze waarschuwingsplicht is opgenomen in…

202007.02
0
0

Bouwbedrijf failliet. Bouw door ander bedrijf overgenomen, maar curator wil evengoed geld zien

Een afbouwwaarborg van een garantie-instituut biedt zekerheid bij faillissement van een aannemer. Maar wat nu als de curator van de failliete aannemer vindt dat hij nog geld van jou (als koper) krijgt? Dat gebeurde in deze casus. Een interessant geval waarin aspecten van bouwrecht, faillissementsrecht en verzekeringsrecht samenkwamen. Een aannemer heeft opdracht gekregen voor de…

202007.02
0
0

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten verlengd….. begrijpt u het nog?

De corona pandemie raakt iedereen in de wereld, dus ook Nederland. Daar de corona besmettingen begin maart 2020 een grote vlucht namen, was de Nederlandse overheid genoodzaakt maatregelen te treffen (intelligente lockdown) om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Sinds 11 mei worden de beperkingen gefaseerd verlicht, maar we zijn nog niet terug…

202003.17
0
0

Covid 19 / Corona

Sinds enige tijd krijgen wij binnen onze vakgebieden vragen over de gevolgen van de COVID-19 / Corona pandemie. Omzet is spontaan weggevallen en overheden in binnen- en buitenland hebben verstrekkende restricties uitgevaardigd. Afgelopen zondag heeft de Nederlandse overheid vergaande maatregelen genomen door onder meer eet- en drinkgelegenheden, sportscholen, scholen, bioscopen etc. te sluiten. De impact op eenieder is groot en meerdere partijen kunnen hierdoor afspraken niet meer nakomen…

202002.18
0
0

Bouwgarantieregelingen: volledige zekerheid?

Er zijn diverse bouwgarantieregelingen, zoals Woningborg, SWK en BouwGarant. Ook al verschillen deze onderling enigszins, ze beogen bescherming te bieden aan een koper van een nieuwbouwwoning tegen faillissement van het bouwbedrijf.  Onlangs is er een uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2019:12270) van de rechtbank Den Haag verschenen waarin duidelijk wordt dat deze zekerheid zo zijn grenzen kent. Kopers van…

201910.29
0
0

Regulering van middenhuur: hoe ver mag dat gaan?

Gemeenten ontwikkelen in toenemende mate actieplannen om middenhuur te stimuleren. Een van de middelen is het opleggen van nadere eisen in overeenkomsten die zij met vastgoedpartijen aangaan. Wanneer kan een gemeente zoiets via een overeenkomst afdwingen en wanneer stuit dat op de grenzen van haar bevoegdheid? Daarover gaat deze blog.  Het middenhuursegment betreft huurwoningen met een huur tussen EUR 720 (de…

201910.29
0
0

Onvoorziene omstandigheden bieden soms echt uitkomst!

In september van dit jaar is er een interessante uitspraak van het Gerechtshof Den Haag uit 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat een overeenkomst om in onderhandeling te treden over de bouw van 240 woningen door de opdrachtgever kon worden afgebroken omdat er sprake was van onvoorziene omstandigheden. Het komt maar zelden voor dat als de…