202003.25
0
0

Levert de Corona-crisis overmacht op?

Er leven momenteel veel vragen over de nakoming van lopende (commerciële) contracten, in het licht van de Corona-crisis. Het uitgangspunt is natuurlijk dat aangegane verplichtingen nagekomen moeten worden. Kan een contractspartij zich beroepen op overmacht gezien de Coronacrisis? De uitbraak van het virus levert op zichzelf nog geen overmacht op. Daarvan kan alleen sprake zijn…

202003.20
0
0

Corona, huurrecht en onvoorziene omstandigheden

COVID-19: een bijzondere crisis die bijzondere maatregelen rechtvaardigt.  Advies aan huurders en verhuurders bij problemen door de Coronacrisis: communiceer in een vroeg stadium, heronderhandel en hou rekening met de redelijke belangen van de andere partij. En vertrouw niet te gemakkelijk op die paar gunstige bepalingen in het huurcontract. Hoe zit dat juridisch? Coronacrisis Een crisis…

202003.17
0
0

Q&A bouw- en vastgoedrecht inzake COVID-19

1. Heeft een aannemer recht op bouwtijdverlenging in geval van een UAV contract?  Antwoord: als de reden waarom de aannemer niet op tijd kan nakomen in duidelijk verband staat met de maatregelen in het kader van Covid 19 / Corona, dan biedt par. 8 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (de UAV) een aantal bepalingen op grond waarvan de aannemer recht kan hebben op…

202003.17
0
0

Q&A huurrecht inzake COVID – 19

Op last van de overheid heeft de huurder zijn horeca ruimte moeten sluiten. Heeft de huurder nu recht op huurvermindering/korting?  Antwoord: Op grond van de wet heeft een huurder recht op huurvermindering/korting, indien sprake is van een gebrek. Van een gebrek is sprake indien het huurgenot van de huurder verminderd is door een staat of eigenschap van het gehuurde of andere niet aan de…

202003.17
0
0

Covid 19 / Corona

Sinds enige tijd krijgen wij binnen onze vakgebieden vragen over de gevolgen van de COVID-19 / Corona pandemie. Omzet is spontaan weggevallen en overheden in binnen- en buitenland hebben verstrekkende restricties uitgevaardigd. Afgelopen zondag heeft de Nederlandse overheid vergaande maatregelen genomen door onder meer eet- en drinkgelegenheden, sportscholen, scholen, bioscopen etc. te sluiten. De impact op eenieder is groot en meerdere partijen kunnen hierdoor afspraken niet meer nakomen…