202003.17
0
0

Covid 19 / Corona

Sinds enige tijd krijgen wij binnen onze vakgebieden vragen over de gevolgen van de COVID-19 / Corona pandemie. Omzet is spontaan weggevallen en overheden in binnen- en buitenland hebben verstrekkende restricties uitgevaardigd. Afgelopen zondag heeft de Nederlandse overheid vergaande maatregelen genomen door onder meer eet- en drinkgelegenheden, sportscholen, scholen, bioscopen etc. te sluiten. De impact op eenieder is groot en meerdere partijen kunnen hierdoor afspraken niet meer nakomen of zitten met enorme kostenposten waardoor zij in financiële problemen komen. Faillissementen lijken onontkoombaar. 

In zijn algemeenheid geven wij onze cliënten het advies om zo snel mogelijk en zo transparant mogelijk met de contractspartners te communiceren over de gevolgen die men verwacht of wellicht al ondervindt.  Nagenoeg niemand heeft de Covid 19 / Corona pandemie zien aankomen en vrijwel iedereen zal hier op een of andere manier nadeel of schade van ondervinden. Alle partijen zijn er uiteindelijk bij gebaat de schadelijke gevolgen van de Covid 19 / Corona pandemie zoveel mogelijk te beperken. Dat vraagt van alle betrokken partijen (of het nou gaat om verhuurders, huurders, opdrachtgevers, banken, investeerders, projectontwikkelaars, bouwbedrijven enz. enz.) ervoor te zorgen dat zo min mogelijk bedrijven en ondernemers definitief onderuit gaan. Het risico op een economische dominoramp is dan reëel.  

Tegelijkertijd moet men uiteraard zijn eigen belangen bewaken en de eigen juridische positie kennen voor het moment dat de Covid 19 / Corona pandemie weer is bezworen. 

Voorkomen moet worden dat over en weer drastische (juridische) maatregelen worden getroffen, nu nog volstrekt onduidelijk is hoelang deze crisis gaat duren en wat de uiteindelijke gevolgen voor de samenleving zullen zijn. Moeten partijen gemaakte afspraken onverkort nakomen? Is er sprake van onvoorziene omstandigheden, die gemaakte afspraken terzijde kunnen stellen of wijzigen? Speelt de aanvullende (of beperkende) werking van de redelijkheid en billijkheid een rol? Wanneer is sprake van overmacht? Vragen waarop nu nog weinig echt heldere antwoorden te geven zijn. De tijd zal het leren! 

Hier zetten wij alvast een aantal veel gestelde vragen met antwoorden voor u uiteen op het gebied van: 

  • Huurrecht
  • Bouw en vastgoed 

Lees hier onze Q&A over huurrecht inzake COVID-19 en onze Q&A over bouw- en vastgoedrecht inzake COVID-19. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *