De berekening huurindexering bedrijfsruimte leidt dit jaar tot onbillijke resultaten!