202101.22
0
0

Wet toeristische verhuur van woonruimte

Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte van kracht geworden. Deze wet strekt ertoe uitwassen van toeristische verhuur aan te pakken middels wijziging van de Huisvestingswet 2014. Hierbij moet u denken aan de verhuur van uw woning als vakantiewoning via een verhuurplatform. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om maatregelen te nemen als er schaarste is aan woonruime of als de leefbaarheid van een wijk onder druk komt te staan.

Registratieverplichting

Gemeenten kunnen nu verhuurders, die hun woning aan toeristen verhuren, verplichten om een registratienummer aan te vragen. Zij moeten dit nummer dan vermelden bij elke aanbieding/advertentie op verhuurplatforms, zoals Airbnb, Booking.com en Expedia. Deze verplichting geldt zelfs voor een briefje dat in een supermarkt wordt opgehangen.

Dit geeft gemeenten meer zicht op de adressen waar verhuur plaatsvindt. Gemeenten kunnen zo toeristenbelasting heffen, sneller optreden bij overlast en waar nodig handhaven.

Meld- en vergunningsplicht

Als een gemeente meer inzicht krijgt in de verhuur, kan de gemeenteraad bijvoorbeeld bepalen dat een woonruimte een maximum aantal nachten per jaar toeristisch mag worden verhuur om de druk op de woningmarkt te verminderen of de leefbaarheid te bevorderen. Daarbij kan een meldplicht per verhuring ingesteld worden. In uitzonderlijke situaties kan een gemeente een vergunningplicht invoeren waarbij het niet uitgesloten is dat er een beperking kan zijn op de afgifte daarvan.

Boete

Voor overtredingen van de verhuurregels en woonfraude, zoals illegale onderverhuur van sociale woningen, wordt de maximale lik op stuk boete verhoogd naar EUR 87.000,00 (verviervoudigd) bij herhaaldelijke overtredingen. Het is de bedoeling dat hier een afschrikwekkende werking vanuit gaat.

Tot slot

Gemeenten hebben nu de mogelijkheid om bovengenoemd instrumentarium in hun huisvestingsverordening op te nemen. We zijn benieuwd hoe dit verder zal uitpakken en houden u op de hoogte.

Gerbrand Osinga, 22 januari 2021

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs. Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *