202005.08
0
0

De Coronacrisis en huurrecht woonruimte

Begin dit jaar vernamen wij dat er een nieuw – gemeen – virus in China was geïdentificeerd. Voor dat wij er erg in hadden, bereikte dit virus ook Nederland. Sinds 11 maart 2020 is zelfs sprake van een pandemie. Kort daarna besloot de Nederlandse overheid vergaande maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals sluiting van horeca, sportclubs, publieke locaties etc.  Iedereen wordt getroffen door het Coronavirus, zo ook huurders van woonruimte.

Het kabinet heeft maatregelen genomen ter voorkoming van inkomensverlies van de huurders, zodat zij de huur konden blijven betalen. Soms lukt dat echter niet, in welk geval van verhuurders enige souplesse wordt verwacht. Verder hebben de minister van Milieu en Wonen (van Veldhoven) en verschillende verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang) afgesproken dat er voorlopig geen ontruimingen (huisuitzetting) zullen plaatsvinden, tenzij er sprake is van evidente redenen, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

In aansluiting hierop heeft de rechterlijke macht laten weten tot 1 juni 2020 geen ontruimingen te zullen uitspreken.

Inmiddels is er ook spoedwetgeving aangenomen, die verhuurders de mogelijkheid biedt om tijdelijke huurcontracten (zelfstandige woonruimte tot 2 jaar en onzelfstandige woonruimte tot 5 jaar) te verlengen met maximaal drie maanden. Deze wet geldt voor huurcontracten, die aflopen tussen 1 april en 30 juni 2020. Ze kunnen worden verlengd tot uiterlijk 1 september 2020. Echter, als de Coronacrisis langer gaat duren kan deze spoedwet worden verlengd. Deze tijdelijke wet voorkomt aan de ene kant dat huurders tijdens de crisis op straat komen te staan en beschermt aan de andere kant het belang van verhuurder, in die zin dat er nu – na verlenging – geen huurovereenkomst voor onbepaalde duur ontstaat.

Huurders hebben de mogelijkheid om een tijdelijke verlenging bij de verhuurder aan te vragen, die dit ook actief dienen aan te geven. De verhuurder moet de gevraagde tijdelijke verlenging verlenen, tenzij er al voor 1 april 2020 een andere afspraak lag, zoals verkoop en levering aan een derde, een nieuwe huurrelatie met een derde, zelf willen betrekken alsmede renovatie en sloop.

Als de verhuurder niet binnen één week na het verzoek van de huurder met de verlenging heeft ingestemd, dan heeft de huurder de mogelijkheid de rechter te verzoeken de huurovereenkomst te verlengen.

Bottom line is: Hou rekening met elkaar in deze barre tijd!

Gerbrand Osinga, 8 mei 2020

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *