202005.08
0
0

Een snelle uitspraak in een bouwzaak, het kán dus wel!

De rechter komt in consumentengeschillen in (ver)bouwzaken doorgaans te laat. De rechter zou moeten komen op het moment dat de opdrachtnemer nog in de woning bezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. Het werk in geschil is dan nog onveranderd zichtbaar voor de rechter en de ingeschakelde deskundige en oplossingen kunnen ter plaatse worden besproken en vastgelegd. Om hieraan tegemoet te komen kunnen partijen in consumenten (ver)bouwzaken bij de rechtbank Noord-Holland met een dagvaarding in kort geding de ‘bouwrechter’ inschakelen.

De bouwrechter-procedure
De procedure begint als een kort geding. Anders dan in een normale kort geding procedure behandelt de voorzieningenrechter de zaak op de plaats van het werk met bijstand van een deskundige. De deskundige brengt daar ook direct een mondeling deskundigenbericht uit. De insteek is om op basis van dat deskundig oordeel te komen tot een schikking. Als dat niet lukt, brengt de deskundige een beknopt schriftelijk deskundigenbericht uit en volgt er een schriftelijk kortgeding vonnis van de rechter. In de dagvaarding moet de situatie van het werk duidelijk worden beschreven, zo mogelijk onderbouwd met foto’s. De wederpartij krijgt na het uitbrengen van de dagvaarding twee weken de tijd om schriftelijk te reageren. Blijft een reactie uit dan gaat de zitting op locatie niet door. Aan de eisende partij wordt dan de keuze gelaten of de zaak als kort geding wordt voortgezet. In dat geval volgt een reguliere kortgeding zitting in de rechtbank.

De kosten van de procedure zijn gelijk aan de kosten van een kort geding, vermeerderd met de kosten van het deskundigenbericht en de reiskosten van de deskundige. Voor deze procedure wordt een beroep gedaan op een van de door de rechtbank geselecteerde deskundigen. Deze deskundigen rekenen voor het deskundigenbericht een vast tarief van 1.452 euro inclusief btw. Gedurende de pilot komt hiervan 600 euro voor rekening van partijen. Het overige wordt gesubsidieerd vanuit de Rechtspraak.

Onbekend maakt onbemind
Deze bouwrechter-pilot loopt al sinds januari 2019. Uit navraag blijkt dat er tot dusver slechts sporadisch gebruik is gemaakt van deze procedure. Ik denk dat dit komt doordat vrijwel niemand weet dat deze procedure bestaat. Daar komt bij dat door de Coronacrisis rechtbanken op dit moment mogelijk minder geneigd zullen zijn om zittingen op de bouwlocatie te houden. Al zie ik met het huidige, iets gematigde Corona-regime weinig gevaar in een zitting op een bouwlocatie.

Maar het is toch goed om te weten dat deze procedure bestaat. Het biedt ruziënde partijen een mogelijkheid om, onder toeziend oog van de rechter en een deskundige, tot een oplossing te komen. Een vonnis zal vaak niet nodig zijn.

Rob van Duivenboden, 08 mei 2020

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *