202007.02
0
0

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten verlengd….. begrijpt u het nog?

De corona pandemie raakt iedereen in de wereld, dus ook Nederland. Daar de corona besmettingen begin maart 2020 een grote vlucht namen, was de Nederlandse overheid genoodzaakt maatregelen te treffen (intelligente lockdown) om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Sinds 11 mei worden de beperkingen gefaseerd verlicht, maar we zijn nog niet terug bij af. Ook is er nog altijd het gevaar van een tweede golf van coronabesmettingen, waardoor mogelijk weer beperkingen moeten worden ingesteld. Kortom: de tijden en omstandigheden zijn nog altijd onzeker.

De doorstroming op de woningmarkt is mede hierdoor gestokt. Ook het zoeken naar andere woonruimte is bemoeilijkt, zeker als mensen te kampen krijgen met bijvoorbeeld quarantaine, ziekte, ontslag etc..

In dat verband is op 25 april 2020 de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (hierna: de Spoedwet) in werking getreden. Deze wet geeft verhuurders en huurders de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten van maximaal twee jaar voor zelfstandige woningen en van maximaal vijf jaar voor kamers die aflopen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020, tijdelijk te verlengen met maximaal drie maanden tot uiterlijk 1 september 2020.

Tijdelijke wet

Indien deze Spoedwet er niet zou zijn, dan zou een tijdelijke huurovereenkomst enkel kunnen worden verlengd tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd (of van rechtswege aflopen).

In artikel 7 van deze Spoedwet is de mogelijkheid opgenomen dat de geldigheid en werking van deze wet bij algemene maatregel van bestuur nog kan worden verlengd tot uiterlijk 1 november 2020.

Daar er nog altijd overheidsbeperkingen gelden, vindt het kabinet het passend om huurders en verhuurders de mogelijkheid te geven om hun tijdelijke huurcontract voor iets langere tijd tijdelijk te verlengen en de werking van de Spoedwet uit te breiden tot tijdelijke huurcontracten die aflopen in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Deze kunnen dus (opnieuw) tijdelijk verlengd kunnen worden met maximaal drie maanden tot uiterlijk 1 november 2020.

Deze mogelijkheid geldt zowel voor tijdelijke huurovereenkomsten met een overeengekomen einddatum tussen 1 juli en 31 augustus 2020 als voor tijdelijke huurovereenkomsten, die reeds op grond van de onderhavige Spoedwet zijn verlengd.

Gerbrand Osinga, 2 juli 2020

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *